Cyklus seminářů osobního rozvoje a vzpomínkové terapie

Jedná se o dva dvoudenní a 13 jednodenních seminářů volně na sebe navazujících ve frekvenci přibližně jednou za 3 měsíce. Výstupem je zvládnutí vzpomínkové terapie pro vlastní potřebu i případnou vlastní praxi a hlubší poznání sebe sama i své životní cesty.

Cílem seminářů je:

 • Zvyšování vlastní sebehodnoty a sebevědomí
 • Zvládnutí techniky svalového testování a jeho používaní při vzpomínkové terapii
 • Hlubší poznání sebe sama a své životní cesty
 • Osvojení si vzpomínkové terapie
 • Osvojení dalších technik osobního rozvoje
 • Dosažení větší spokojenosti a hojnosti ve všech úrovních vašeho života: ve zdraví, štěstí, lásce, financích atd.
 • Praxe vzpomínkové terapie

Absolvování prvních dvou kurzů je vhodné pro zvládnutí základů metody odbloku pomocí svalového testu a nezbytné pro účast na dalších seminářích (I. - XIII.).

Termín 1. semináře je 19. - 20. 2. 2022.

Maximalní počet účastníků je 8.

Místo konání je Pakoměřická 5, Praha 8 (v blízkosti metra C - Kobylisy)

Na semináře je nutno se přihlásit předem. Zde jsou Kontakty.

1. Osobní rozvoj a růst

 • Rozvoj a růst
 • Pentagram z pohledu osobního rozvoje
 • Typologie
 • Barometr v našem těle
 • Svalový test a další techniky rozpouštění bloků

Termín: 19. - 20. 2. 2022 9.30 – 17.00 s hodinovou přestávkou na oběd

Cena: 4900,- Kč

2. Strach

 • Rozhodování
 • Naše nastavení
 • Strach, bolest, nemoc
 • Trojjedinost
 • Barometr chování
 • Svalový test a další techniky rozpouštění bloků

Termín: duben 2022 9.30 – 17.00 s hodinovou přestávkou na oběd

Cena: 4900,- Kč

I. Přijímání a odmítání

 • Přijímání a odmítání
 • Lež a pravda
 • Situace
 • Další technika osobního rozvoje

Termín: červen 2022 9.30 – 17.30 s hodinovou přestávkou na oběd

Cena: 2900,- Kč

II. Vztek

 • Vztek
 • Konfrontace
 • Boj
 • Pravda
 • Další technika osobního rozvoje

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

III. Spokojenost

 • Spokojenost
 • Nespokojenost
 • Kontrola
 • Dluhy
 • Stadia života
 • Hodnoty

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

IV. Životní síla

 • Síla
 • Snaha
 • Chtění
 • Aktivita a pasivita
 • Energie
 • Další technika osobního rozvoje

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

V. Radost

 • Přání
 • Touhy
 • Sny
 • Změny
 • Radost
 • Práce s kyvadlem

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

VI. Prostor

 • Osobní prostor
 • Hranice
 • Sebeochrana
 • Aura
 • Stíny
 • Další technika osobního rozvoje

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

VII. Svoboda

 • Svoboda
 • Závislosti
 • Jistota
 • Minulé životy
 • Další technika osobního rozvoje

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

VIII. Vztahy

 • Odvaha
 • Já a oni
 • Spolupráce
 • Matka a otec
 • Peníze
 • Další technika osobního rozvoje

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

IX. Partnerské vztahy

 • Důvěra
 • Děti
 • Muž a žena
 • Partnerství
 • Fuknční vztah

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

X. Láska

 • Láska
 • Jazyky lásky
 • Sex

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

XI. Sebeláska

 • Já a svět
 • Sebeláska
 • Přijetí

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

XII. Ego

 • Rovnováha
 • Ego

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

XIII. Já jsem

 • Tvorba
 • Sebehodnota
 • Sebepřijetí
 • Seberealizace

Termín: dle rozvrhu skupiny

Cena: 2900,- Kč

Praktikující absolventi

Cyklus seminářů vzpomínkové terapie pro pokročilé

Cyklus seminářů vzpomínkové terapie pro pokročilé je cyklus seminářů navazující na Cyklus seminářů osobního rozvoje a vzpomínkové terapie. Je určen absolventům tohoto cyklu.

V seminářích se dále posouváte ve svém osobním rozvoji, prohlubujete a rozšiřujete témata předešlého cyklu seminářů, získáváte další praxi ve vzpomínkové terapii a učíte se aplikovat tuto terapii sami na sobě.

Objednávkový formulář

Objednávkový formulář

Zde se můžete objednat na některý z výše uvedených seminářů.

Leave this empty: